Lịch cắt điện Nha Trang – Khánh Hòa ngày 12/2/2020

20
lich-cat-dien
lich-cat-dien

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Khánh Hòa thông báo lịch cắt điện Khánh Hòa ngày 12/2/2020 một số khu vực dưới đây:

ĐIỆN LỰCTỪĐẾNMÃ TRẠMTÊN TRẠMTÌNH TRẠNG
ĐL Diên Khánh08:00 ngày 12/02/202016:00 ngày 12/02/2020ED530382Trạm 382 – UBND Xã Diên XuânĐã duyệt
ĐL Diên Khánh08:00 ngày 12/02/202016:00 ngày 12/02/2020ED530512Trạm 512 – TT Nước Sạch & VSMT Nông thônĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410048Thôn Suối Cau – Xã Khánh ĐôngĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410049Thôn Suối Thơm – xã Khánh ĐôngĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410050Thôn Suối Thơm, Xã Khánh ĐôngĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410051thôn Suối Thơm, xã Khánh ĐôngĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410052thôn Suối Thơm, xã Khánh ĐôngĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410053Thôn Đá Trải – xã Khánh ĐôngĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410054Thôn Suối Thơm – xã Khánh ĐôngĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410055Thôn Suối Thơm, Xã Khánh ĐôngĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410056Thôn Bến Lễ – Xã Khánh BìnhĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410057Thôn Ba Dùi – Xã Khánh BìnhĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410058Thôn Cà Hon – Xã Khánh BìnhĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410059Thôn Hòn Lay – Xã Khánh HiệpĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410060Thôn Hòn Lay, xã Khánh HiệpĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410062Thôn Cà Thiêu – Xã Khánh HiệpĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410063Thôn Cà Thiêu, Xã Khánh HiệpĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410064Thôn Ba Cẳng – Xã Khánh HiệpĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410065Thôn Ba Cẳng, Xã Khánh HiệpĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410066thôn Ba Cẳng, xã Khánh HiệpĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410067thôn Ba Cẳng, xã Khánh HiệpĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410068thôn Ba Cẳng, xã Khánh HiệpĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410073Tổ 2 – Thôn Ba Cẳng – Xã Khánh HiệpĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410074Xóm Nước Nóng, Thôn Hòn Lay, Xã Khánh HiệpĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410075Thôn Ba Dùi – Xã Khánh BìnhĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410076Thôn Cao Mu Xê – Xã Khánh BìnhĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410083Tổ Ybly – Thôn Ba Dùi – Xã Khánh BìnhĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410084Tổ Ybly, Thôn Ba Dùi, Xã Khánh BìnhĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410085Thôn Cao Mu Xê – xã Khánh BìnhĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410086Thôn Suối Câu – Xã Khánh ĐôngĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410103Thôn Ba Dùi – xã Khánh BìnhĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC410105TCC 105 Phu Lom- Hòn Lay-Khánh HiệpĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC430006thôn Suối Cau, Xã Khánh ĐôngĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC430007thôn Bến Khế, xã Khánh BìnhĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC430047Thôn Suối Sâu – Xã Khánh ĐôngĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC430061Thôn Soi Mít – Xã Khánh HiệpĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC43006BTrạm T.06B thôn Suối Cau, Khánh ĐôngĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC430072Khu Ủy Ban Mới – Xã Khánh HiệpĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC43007BTRẠM T.07B – XÃ KHÁNH BÌNHĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC43007CTrạm T.07C thôn Bến Khế, xã Khánh BìnhĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HC43007DTBACC T.07D Bến Khế, Khánh BìnhĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HD130118Trạm CD T118 CTY TNHH TM 30-04 Nha TrangĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HD410090Trang Trại Bà Trần Kim Hoa – Xã Khánh HiệpĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HD410104Trạm BTS Viettel – Ba Dùi Khánh BìnhĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HD430008Lâm Trường Sông chòĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HD430079Trung Tâm Giáo Dục Lao Động Xã Hội – Xã Khánh BìnhĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HD430110TCD T.110 Trại Gà HÀ VĂN TUÁNĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HD430112TCD T.112 CTy Chăn Nuôi Nhật MinhĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HD430123TCD T.123 CTy Dăm Gỗ Đại HưngĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HD430125TCD T.125 Trại Heo Công ty 30-4 Nha TrangĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HD430137TCD T.137 Trại Bò CTy Nông nghiệp sạchĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HD430145Trại gà Nguyễn Thị YếnĐã duyệt
ĐL Diên Khánh10:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020HD43081BNhà Máy Gạch Tuy Nen Khánh ĐôngĐã duyệt
ĐL Diên Khánh11:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020EC410123Trạm 123 – Diên XuânĐã duyệt
ĐL Diên Khánh11:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020EC410124Trạm 124 – Diên XuânĐã duyệt
ĐL Diên Khánh11:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020EC410125Trạm 125 – Diên XuânĐã duyệt
ĐL Diên Khánh11:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020EC410126Trạm 126 – Diên XuânĐã duyệt
ĐL Diên Khánh11:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020EC410127Trạm 127 – Diên XuânĐã duyệt
ĐL Diên Khánh11:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020EC410128Trạm 128 – Diên XuânĐã duyệt
ĐL Diên Khánh11:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020EC410129Trạm 129 – Diên XuânĐã duyệt
ĐL Diên Khánh11:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020EC410130Trạm 130 – Diên XuânĐã duyệt
ĐL Diên Khánh11:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020EC410164Trạm 164 – Diên LâmĐã duyệt
ĐL Diên Khánh11:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020EC410165Trạm 165 – Diên LâmĐã duyệt
ĐL Diên Khánh11:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020EC430039Trạm 39 – Diên LâmĐã duyệt
ĐL Diên Khánh11:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020EC430059Trạm 59 – Diên XuânĐã duyệt
ĐL Diên Khánh11:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020EC430077Trạm 77 – Diên XuânĐã duyệt
ĐL Diên Khánh11:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020EC430437Trạm 437 – Diên XuânĐã duyệt
ĐL Diên Khánh11:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020EC51125BTrạm 125B – Diên XuânĐã duyệt
ĐL Diên Khánh11:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020EC51126BTrạm 126B – Diên XuânĐã duyệt
ĐL Diên Khánh11:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020ED430294Trạm 294 – Trang trại CN Huỳnh Thị ChínĐã duyệt
ĐL Diên Khánh11:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020ED430407Trạm 407 – Cty TNHH Chăn Nuôi Nhật MinhĐã duyệt
ĐL Diên Khánh11:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020ED430460Trạm 460 – Cty TNHH Chăn nuôi Nhật MinhĐã duyệt
ĐL Diên Khánh11:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020ED430468Trạm 468 – Cty TNHH Nhật MinhĐã duyệt
ĐL Diên Khánh11:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020ED430469Trạm 469 – DNTN Nhân TâmĐã duyệt
ĐL Diên Khánh11:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020ED530383Trạm 383 – UBND Xã Diên ĐồngĐã duyệt
ĐL Diên Khánh11:00 ngày 12/02/202013:00 ngày 12/02/2020ED530557Trạm 557 – TT CN Heo Ngô Mỹ NhiĐã duyệt
Đang tải...