Lịch cắt điện Nha Trang – Khánh Hòa ngày 11/2/2020

59
lich-cat-dien
lich-cat-dien

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Khánh Hòa thông báo lịch cắt điện Khánh Hòa ngày 11/2/2020 một số khu vực dưới đây:

Theo lịch cắt điện hiện tại ngày 11/2/2020 sẽ không có lịch cắt điện, thông tin cắt điện có thể thay đổi đột xuất, các bạn chú ý theo dõi update nhé.

Đang tải...