Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế tuyển dụng

338

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế cần tuyển:

    Kỹ sư: điện, điện tử, tự động hóa;

    Cử nhân: sinh học, công nghệ sinh học, sinh hóa.

I. Hồ sơ gồm:

1.    Đơn xin việc (viết tay);

2.    Giấy chứng nhận sức khỏe (theo mẫu tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế, không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

3.    Sơ yếu lý lịch (khai rõ ràng, đầy đủ các nội dung, không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

4.    Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm đại học;

5.    Bản sao giấy khai sinh;

6.    Bản sao chứng minh nhân dân.

7.    Xác nhận của  công an địa phương nơi cư trú về việc không đang thi hành án hình sự.

II. Thời hạn nộp hồ sơ: Hạn cuối 17h00 ngày 15/7/2019. Các ứng viên đạt yêu  cầu ở vòng sơ tuyển hồ sơ sẽ được thông báo qua điện thoại trước ngày 25/7/2019 để tham gia phỏng vấn.

III. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính – Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế, số 09 Pasteur – Nha Trang – Khánh Hòa.

IV. Yêu cầu:

    Có sức khỏe tốt; có đức tính cẩn thận và trung thực; kỹ năng giao tiếp tốt.

    Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

    Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ A2 trở lên quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    Vị trí 1:

    Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành.

    Độ tuổi: không quá 35 tuổi.

    Ưu tiên thành thạo vi tính văn phòng và vẽ kỹ thuật, đọc và hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

    Vị trí 2:

    Tốt nghiệp loại khá trở lên.

    Độ tuổi: không quá 30 tuổi. Ưu tiên: Nam

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế cần tuyển:

    Kỹ sư: điện, điện tử, tự động hóa;

    Cử nhân: sinh học, công nghệ sinh học, sinh hóa.

I. Hồ sơ gồm:

1.    Đơn xin việc (viết tay);

2.    Giấy chứng nhận sức khỏe (theo mẫu tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế, không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

3.    Sơ yếu lý lịch (khai rõ ràng, đầy đủ các nội dung, không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

4.    Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm đại học;

5.    Bản sao giấy khai sinh;

6.    Bản sao chứng minh nhân dân.

7.    Xác nhận của  công an địa phương nơi cư trú về việc không đang thi hành án hình sự.

II. Thời hạn nộp hồ sơ: Hạn cuối 17h00 ngày 15/7/2019. Các ứng viên đạt yêu  cầu ở vòng sơ tuyển hồ sơ sẽ được thông báo qua điện thoại trước ngày 25/7/2019 để tham gia phỏng vấn.

III. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính – Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế, số 09 Pasteur – Nha Trang – Khánh Hòa.

IV. Yêu cầu:

    Có sức khỏe tốt; có đức tính cẩn thận và trung thực; kỹ năng giao tiếp tốt.

    Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

    Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ A2 trở lên quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    Vị trí 1:

    Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành.

    Độ tuổi: không quá 35 tuổi.

    Ưu tiên thành thạo vi tính văn phòng và vẽ kỹ thuật, đọc và hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

    Vị trí 2:

    Tốt nghiệp loại khá trở lên.

    Độ tuổi: không quá 30 tuổi. Ưu tiên: Nam

Đang tải...