Lịch cắt điện Nha Trang – Khánh Hòa ngày 8/12/2020

70
lich-cat-dien
lich-cat-dien

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Khánh Hòa thông báo lịch cắt điện Khánh Hòa ngày 8/12/2020 một số khu vực dưới đây:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNTÌNH TRẠNG
ĐL Diên KhánhEC410191Trạm 191 – Diên Đồng06:00 ngày 08/12/202011:30 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC410192Trạm 192 – Diên Đồng06:00 ngày 08/12/202011:30 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC410193Trạm 193 – Diên Đồng06:00 ngày 08/12/202011:30 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC410194Trạm 194 – Diên Đồng06:00 ngày 08/12/202011:30 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC410195Trạm 195 – Diên Đồng06:00 ngày 08/12/202011:30 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC410196Trạm 196 – Diên Đồng06:00 ngày 08/12/202011:30 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC410197Trạm 197 – Diên Đồng06:00 ngày 08/12/202011:30 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC430037Trạm 37 – Diên Đồng06:00 ngày 08/12/202011:30 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC430056Trạm 56 – Diên Đồng06:00 ngày 08/12/202011:30 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED430474Trạm 474 – Trại nuôi heo Nguyễn Thị lệ Nga06:00 ngày 08/12/202011:30 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED430492Trạm 492- – DNTN Nông Lâm Hà An06:00 ngày 08/12/202011:30 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED430496Trạm 496 – Cty TNHH Hoàng Mai NMC06:00 ngày 08/12/202011:30 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530379Trạm 379 – UBND Xã Diên Đồng06:00 ngày 08/12/202011:30 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530380Trạm 380 – UBND Xã Diên Đồng06:00 ngày 08/12/202011:30 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530381Trạm 381 – TT Nước sạch & VSMT Nông thôn06:00 ngày 08/12/202011:30 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530576Trạm 576 – Cty TNHH Nông nghiệp Minh Trang06:00 ngày 08/12/202011:30 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53074BTrạm T.74B -Võ Cạnh07:00 ngày 08/12/202012:00 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC63074DTrạm T.74D -Võ Dõng Thượng07:00 ngày 08/12/202017:00 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534206TT Ninh Hòa 507:00 ngày 08/12/202011:30 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534226TT Ninh Hòa 5B07:00 ngày 08/12/202011:30 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534202Nước Đá Chấn Phát07:00 ngày 08/12/202011:30 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC411074Trạm công cộng 05 Khải Lương07:00 ngày 08/12/202017:00 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFD411114Trạm Viettel Khánh Hòa – BTS Sơn Đừng07:00 ngày 08/12/202017:00 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFD431073Công Ty TNHH Hoàng Hải ( Bãi Lách)07:00 ngày 08/12/202017:00 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFD531540Khách sạn và Nghỉ dưỡng Thiên Niên Kỷ Vân Phong07:00 ngày 08/12/202017:00 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJC530413TRẠM 413 Hòn Rớ07:00 ngày 08/12/202011:00 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC52N123Trạm N123 Suối Cát07:30 ngày 08/12/202016:30 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC52N124Trạm N124 Suối Cát07:30 ngày 08/12/202016:30 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC52N125Trạm N125 Suối Cát07:30 ngày 08/12/202016:30 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC52N126Trạm N126 Suối Cát07:30 ngày 08/12/202016:30 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53N652Công Ty Thủy Sản Bạc Liêu07:30 ngày 08/12/202016:30 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53N666Công ty CP Thủy Sản Bạc Liêu07:30 ngày 08/12/202016:30 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534295Trường Võ Thị Sáu08:00 ngày 08/12/202010:00 ngày 08/12/2020Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJC530414TRẠM 414 Khu Hòn Rớ14:00 ngày 08/12/202017:00 ngày 08/12/2020Đã duyệt
Đang tải...