Lịch cắt điện Nha Trang – Khánh Hòa ngày 6/12/2020

45
lich-cat-dien
lich-cat-dien

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Khánh Hòa thông báo lịch cắt điện Khánh Hòa ngày 6/12/2020 một số khu vực dưới đây:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNTÌNH TRẠNG
ĐL Cam LâmKC52055BTrạm F055B Cam Thành Bắc07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC52055CTrạm F055C Cam Thành Bắc07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC52F045Trạm F045 Tân Sinh 1-CTB07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC52F047Trạm F047 Tân Sinh 2-CTB07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC52F048Trạm F048 Tân Sinh – CTB07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC52F049Trạm F049 Tân Sinh 2 – CTB07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC52F050Trạm F050 Tân Sinh 2 – CTB07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC52F051Trạm F051 UBND Xã CTB07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC52F055Trạm F055 Tân Phú – CTB07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC52F057Trạm F057 C. Thành Bắc07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC52F059Trạm F059 C. Thành Bắc07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC52F060Trạm F060 Cam Thành Bắc07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC52F159Trạm F159 Tân Lập07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53043BTrạm F043B Cam Thành Bắc07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53044BTrạm F044B CTB07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53046BTrạm F046B CTB07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53052BTrạm F052B CTB07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53052CTrạm F052C CTB07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53053BTrạm F053B Cam Thành Bắc07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53058BTrạm F058B Cam Thành Bắc07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53064BTram G064B TT Cam Đức07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53066BTrạm G066B TT Cam Đức07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53067DTrạm G067D TT Cam Đức07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53068BTrạm G068B TT Cam Đức07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53135BTrạm F135B Cam Thành Bắc07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53139BTrạm G139B TT Cam Đức07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53158BTrạm G158B TT Cam Đức07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53168BTrạm G168B TT Cam Đức07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53582BTrạm G582B TT Cam Đức07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53F044Trạm F044 Tân Sinh I-CTB07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53F046Trạm F046 Tân Sinh 2-CTB07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53F052Trạm F052 Tân Quý – CTB07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53F053Trạm F053 Tân Phú – CTB07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53F054Trạm F054 Tân Phú – CTB07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53F056Trạm F056 Tân Phú – CTB07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53F058Trạm F058 C. Thành Bắc07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53F061Trạm F061 Cam Thành Bắc07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53F133Trạm F133 Cam Thành Bắc07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53F135Trạm F135 Cam Thành Bắc07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53F151Trạm F151 Cam Thành Bắc07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53F153Trạm F153 Cam Thành Bắc07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53F170Trạm F170 Cam Thành Bắc07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53F508Trạm F508 Vùng 4 HQ – CTB07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53G062Trạm G062 Cam Đức07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53G063Trạm G063 Cam Đức07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53G066Trạm G066 TT Cam Đức07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53G067Trạm G067 TT Cam Đức07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53G068Trạm G068 Bãi Giếng Bắc07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53G070Trạm G070 TT Cam Đức07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53G071Trạm G071 TT Cam Đức07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53G071BTrạm G071B TT Cam Đức07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53G139Trạm G139 Cam Đức07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53G158Trạm G158 TT Cam Đức07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53G164Trạm G164 TT Cam Đức07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53G168Trạm G168 TT Cam Đức07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53I105Trạm I105 Cam Hải Đông07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD51F580Doanh Nghiệp Nuôi gà thịt Phan Văn Viên – CTB07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD51F664Trần Đức Hành07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD51F667Trại heo ông: Nguyễn Bình07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD51F674Trang trại nuôi heo: phan Xuân Hùng07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD51F682Trang trại ông Lê Văn Hải07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD51F683Trang trại Phạm Kiệt07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD51G599Phòng Giao Dịch Ngân Hàng Chính Sách07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53F507Lữ Đoàn 101 Cam Thành Bắc07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53F509Lữ Đoàn 101 Cam Thành Bắc07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53F510Đơn Vị Tên Lửa 114 Tiểu Đoàn 88 – Cam Thành Bắc07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53F512CTy TNHH SX & TM Phú An – Cam Thành Bắc07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53F514CTy TNHH TS Kim Vân – Cam Thành Bắc07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53F625CTY TNHH Thủy sản Kim Vân07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53F669Lữ Đoàn 10107:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53F684Nhà Công Vụ – Lữ Đoàn Hải Quân Đánh Bộ 10107:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53F685Công ty TNHH khai thác thương mại Khánh Lâm07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53F686Công ty TNHH MTV Duy Cường07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53F687Đoàn 3 – Cục Bảo Vệ An Ninh Quân Đội07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53F688Trạm F688 – Công Ty BĐS Phúc Bình07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G515Bưu Điện TT Cam Đức07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G517Trường THSC Hùng Vương – TT Cam Đức07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G566Trường PTTH Trần Bình Trọng07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G583Huyện Ủy Cam Lâm – CĐ07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G606Hệ thống chiếu sáng đường Cam Hải Đông – Tây07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G607Chi Cục Thuế Huyện Cam Lâm07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G609Bệnh viện Đa Khoa Huyện Cam Lâm07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G610Công ty TNHH TNDV và Du lịch Hoàng Gia NT07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G612Nhà Hàng Tiệc Cưới Bảo Trâm07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G613Hộ Kinh Doanh Cá Thể – Đặng Thị Hồng Mai07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G614Kho Bạc nhà Nước Cam Lâm07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G616Đèn đường cam hải đông tây07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G617Hộ Kinh Doanh Cá Thể – Nguyễn Tiến Trường07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G618Hộ Kinh Doanh Cá Thể – Hà Minh Cảnh07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G619Hộ Kinh Doanh Cá Thể – Trần Thị Mỹ Hạnh07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G620Trạm G620 ( HKD Lê Đức Tuấn )07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G622Trạm G622 – HKD Trần Văn Diễn07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G623Trạm Công Ty TNHH APOLLO VACATION07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G628Trụ sở làm việc Điện lực Cam Lâm07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G632Bảo Hiểm Xã Hôi Huyện Cam Lâm07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G648Tòa Án Nhân Dân Huyện Cam Lâm07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G649Hộ Kinh Doanh Lê Văn Hạnh07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53H672Công ty TNHH xuất nhập khẩu An An07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53H673Công ty TNHH Cầu Mới07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53H674Công ty TNHH Vân Tải Anh Tuấn Phát07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53H676Công ty TNHH TMDV Hoàng Diệp07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I685Công ty TNHH Nhân Đạt07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I705Công ty TNHH TM&DV Duy Thảo07:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514667PĐ Ninh xuân 1008:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514668PĐ Ninh Xuân 0408:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514669PĐ Ninh xuân 0508:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524670PĐ Ninh Xuân 0608:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524763Ngũ Mỹ – Ninh Xuân08:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534718CS SX Gạch Lê Thị Mẫn08:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534758CSSX Nước đá Anh Tuấn08:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53C172DNTN Xuân Phương08:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53C173CSSX gạch Việt Tâm08:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53C180Cty TNHH Thuận Thành Phát08:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53C181Cty Tôn Hoa Sen08:00 ngày 06/12/202010:00 ngày 06/12/2020Đã duyệt
Đang tải...