Lịch cắt điện Nha Trang – Khánh Hòa ngày 5/12/2020

51
lich-cat-dien
lich-cat-dien

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Khánh Hòa thông báo lịch cắt điện Khánh Hòa ngày 5/12/2020 một số khu vực dưới đây:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNTÌNH TRẠNG
ĐL Nha TrangBC530016Trạm T.16 -Trần Quốc Tuấn07:00 ngày 05/12/202016:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53079ATrạm T.79A – Lê Hồng Phong07:00 ngày 05/12/202016:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53096CTrạm T.96C – Đồng Nai07:00 ngày 05/12/202016:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC411058Trạm công cộng 01 Vạn Thọ07:00 ngày 05/12/202017:00 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC52M115Trạm M115 Suối Tân07:30 ngày 05/12/202009:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC52N114Trạm N114 Suối Cát07:30 ngày 05/12/202009:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC52N128Trạm N128 Suối Cát07:30 ngày 05/12/202009:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC52N140Trạm N140 Khánh Thành Bắc07:30 ngày 05/12/202009:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53109BTrạm M109B Suối Tân07:30 ngày 05/12/202009:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53113BTrạm M113B Suối Tân07:30 ngày 05/12/202009:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53127BTrạm N127B Suối Cát07:30 ngày 05/12/202009:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53137CTrạm M137C Suối Tân07:30 ngày 05/12/202009:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53M109Trạm M109 Suối Tân07:30 ngày 05/12/202009:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53M111Trạm M111 Suối Tân07:30 ngày 05/12/202009:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53M112Trạm M112 Suối Tân07:30 ngày 05/12/202009:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53M113Trạm M113 Suối Tân07:30 ngày 05/12/202009:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53M150Trạm M150 Suối Tân07:30 ngày 05/12/202009:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53N116Trạm N116 Suối Cát07:30 ngày 05/12/202009:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53N117Trạm N117 Suối Cát07:30 ngày 05/12/202009:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53N127Trạm N127 Suối Cát07:30 ngày 05/12/202009:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53N129Trạm N129 Suối Cát07:30 ngày 05/12/202009:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53N145Trạm N145 Tân Xương – SC07:30 ngày 05/12/202009:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53N554Trạm N554 SC (TT Màu)07:30 ngày 05/12/202009:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53M545Bưu Điện Suối Tân07:30 ngày 05/12/202009:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53M547DNTN Ngọc Hiệp07:30 ngày 05/12/202009:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53M548Viện Vắcxin & S.Phẩm Y Tế07:30 ngày 05/12/202009:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53M560Công ty TNHH Phước Sơn07:30 ngày 05/12/202009:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53M579CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN TÂN NIÊN07:30 ngày 05/12/202009:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53M591Viện Vắcxin & S.Phẩm Y Tế07:30 ngày 05/12/202009:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53M674Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 51007:30 ngày 05/12/202009:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53M680Nhà máy nước Suối Dầu07:30 ngày 05/12/202009:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53N549Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang07:30 ngày 05/12/202009:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53N550Đỗ Hữu Trí07:30 ngày 05/12/202009:30 ngày 05/12/2020Đã duyệt
Đang tải...