Lịch cắt điện Nha Trang – Khánh Hòa ngày 4/12/2020

46
lich-cat-dien
lich-cat-dien

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Khánh Hòa thông báo lịch cắt điện Khánh Hòa ngày 4/12/2020 một số khu vực dưới đây:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNTÌNH TRẠNG
ĐL Nha TrangBC53074ATrạm T.74A -Võ Cạnh07:00 ngày 04/12/202017:00 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC010412Trạm 412 – Diên Thọ07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC410064Trạm 64 – Diên Tân07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC410066Trạm 66 – Diên Tân07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC410199Trạm 199 – Diên Thọ07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC410200Trạm 200 – Diên Thọ07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC410203Trạm 203 – Diên Thọ07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC410250Trạm 250 – Diên Tân07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC410405Trạm 405 – Diên Tân07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC430065Trạm 65 – Diên Tân07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC430071Trạm 71 – Diên Tân07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC430404Trạm 404 – Diên Tân07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC53071BTrạm 71B – Diên Tân07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED430033Trạm 33 – CTCP Nước Khoáng Khánh Hòa07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED430395Trạm 395 – Trại CN Gà Nguyễn Em07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED430415Trạm 415 – Bộ CHQS Tỉnh KH07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED430450Trạm 450 – CN CTCP Phú Tài07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED430459Trạm 459 – Cty TNHH Bách Việt07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED430478Trạm 478 – Trại CN Heo Trần Văn Sáu07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED430484Trạm 484 – Cty TNHH MTV Hoa Biển Khánh Hòa07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED430488Trạm 488 – CTCP Nước Khoáng Khánh Hòa07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED430498Trạm 498 – CN CTCP Phú Tài – Nhà máy CB đá Granite tại KH07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530031Trạm 31 – Tiểu đoàn 46007:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530394Trạm 394 – Cty TNHH Bách Việt07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530452Trạm 452 – Cty TNHH SX-TM Sơn Phát07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530464Trạm 464 – Cty TNHH Tâm Việt07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530509Trạm 509 – Trang Trại Nguyễn Thị Thanh Hằng07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530510Trạm 510 – Cty TNHH T & H Nha Trang07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530516Trạm 516 – CN CTCP Phú Tài- NM CB Đá Ốp Lát Diên Tân07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530517Trạm 517 – Cty TNHH MTV Gold Khánh Hòa07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530533Trạm 533 – CN CTCP Phú Tài07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530539Trạm 539 – Cty TNHH MTV Khôi Việt07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530548Trạm 548 – Hộ KD An Nguyên07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530572Trạm 572 – Trại heo Trần Quốc Vũ07:00 ngày 04/12/202012:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJC530419Trạm 419 Khu Hòn Rớ07:00 ngày 04/12/202011:00 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530358T.358 – Đắc Lộc – Vĩnh Phương07:30 ngày 04/12/202011:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC53352BVĩnh Phương 207:30 ngày 04/12/202011:30 ngày 04/12/2020Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJC53419BTRẠM 419B HÒN RỚ14:00 ngày 04/12/202017:00 ngày 04/12/2020Đã duyệt
Đang tải...