Lịch cắt điện Nha Trang – Khánh Hòa ngày 15/11/2020

16
lich-cat-dien
lich-cat-dien

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Khánh Hòa thông báo lịch cắt điện Khánh Hòa ngày 15/11/2020 một số khu vực dưới đây:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNTÌNH TRẠNG
ĐL Ninh HòaDC514645PĐ Ninh Thượng 0406:30 ngày 15/11/202017:00 ngày 15/11/2020Hoãn
ĐL Ninh HòaDC514646PĐ Ninh thượng 0606:30 ngày 15/11/202017:00 ngày 15/11/2020Hoãn
ĐL Ninh HòaDC514647PĐ Ninh Thương 0506:30 ngày 15/11/202017:00 ngày 15/11/2020Hoãn
ĐL Ninh HòaDC514652PĐ Ninh Thượng 1106:30 ngày 15/11/202017:00 ngày 15/11/2020Hoãn
ĐL Ninh HòaDC514653PĐ Ninh Thượng 11B06:30 ngày 15/11/202017:00 ngày 15/11/2020Hoãn
ĐL Ninh HòaDC514655PĐ Ninh Thượng 1306:30 ngày 15/11/202017:00 ngày 15/11/2020Hoãn
ĐL Ninh HòaDC514657PĐ Ninh thượng 1506:30 ngày 15/11/202017:00 ngày 15/11/2020Hoãn
ĐL Ninh HòaDC514658PĐ Ninh thượng 1606:30 ngày 15/11/202017:00 ngày 15/11/2020Hoãn
ĐL Ninh HòaDC514660PĐ Ninh Thượng 1806:30 ngày 15/11/202017:00 ngày 15/11/2020Hoãn
ĐL Ninh HòaDC514739Ninh Trung06:30 ngày 15/11/202017:00 ngày 15/11/2020Hoãn
ĐL Ninh HòaDH53C175DH53C175 – Ninh Thượng06:30 ngày 15/11/202017:00 ngày 15/11/2020Hoãn
ĐL Ninh HòaDH53C176DH53C176- Ninh Thượng06:30 ngày 15/11/202017:00 ngày 15/11/2020Hoãn
ĐL Ninh HòaDC418907PĐ Ninh Vân 0207:00 ngày 15/11/202014:00 ngày 15/11/2020Hoãn
ĐL Ninh HòaDC428902PĐ Ninh Phước 0207:00 ngày 15/11/202014:00 ngày 15/11/2020Hoãn
ĐL Ninh HòaDC428903PĐ Ninh Phước 0307:00 ngày 15/11/202014:00 ngày 15/11/2020Hoãn
ĐL Ninh HòaDC534943T4943 (8906B)07:00 ngày 15/11/202014:00 ngày 15/11/2020Hoãn
ĐL Ninh HòaDC53I044Ninh Tịnh07:00 ngày 15/11/202014:00 ngày 15/11/2020Hoãn
ĐL Ninh HòaDC53P048Ninh Phước07:00 ngày 15/11/202014:00 ngày 15/11/2020Hoãn
ĐL Ninh HòaDD418916Cảng vụ Hòn khói07:00 ngày 15/11/202014:00 ngày 15/11/2020Hoãn
ĐL Ninh HòaDD418921Trại tôm giống Nguyễn Văn Dũng07:00 ngày 15/11/202014:00 ngày 15/11/2020Hoãn
ĐL Ninh HòaDH53P072T2 chiếu sáng tỉnh lộ 1 B07:00 ngày 15/11/202014:00 ngày 15/11/2020Hoãn
ĐL Ninh HòaDH53P073T3 chiếu sáng tỉnh lộ 1B07:00 ngày 15/11/202014:00 ngày 15/11/2020Hoãn
ĐL Ninh HòaDH53P074Công ty Bạch Đằng07:00 ngày 15/11/202014:00 ngày 15/11/2020Hoãn
ĐL Ninh HòaDH53P077Công ty Lilama 1807:00 ngày 15/11/202014:00 ngày 15/11/2020Hoãn
Đang tải...