Lịch cắt điện Nha Trang – Khánh Hòa ngày 14/1/2021

20

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Khánh Hòa thông báo lịch cắt điện Khánh Hòa ngày 14/1/2021 một số khu vực dưới đây:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNTÌNH TRẠNG
ĐL Cam RanhCC53051BT.51B – (10)07:30 ngày 14/01/202114:00 ngày 14/01/2021Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53G064Trạm G064 Cam Đức07:30 ngày 14/01/202116:30 ngày 14/01/2021Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC4301CBT.01CB – (07)08:00 ngày 14/01/202108:30 ngày 14/01/2021Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC4304CBT.04CB – (07)08:00 ngày 14/01/202108:30 ngày 14/01/2021Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC4305CBT.05CB – (07)08:00 ngày 14/01/202108:30 ngày 14/01/2021Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC5302CBT.02CB – (07)08:00 ngày 14/01/202108:30 ngày 14/01/2021Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC5303CBT.03CB – (07)08:00 ngày 14/01/202108:30 ngày 14/01/2021Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC53055AT.55A – (15)08:00 ngày 14/01/202115:00 ngày 14/01/2021Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD430222Bưu điện Cam bình08:00 ngày 14/01/202108:30 ngày 14/01/2021Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD430367Trạm Rada 57008:00 ngày 14/01/202108:30 ngày 14/01/2021Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD430448Công ty CP Du lịch Sinh thái Bình Ba08:00 ngày 14/01/202108:30 ngày 14/01/2021Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD430499Nhà Nghỉ Long Hương – T.49908:00 ngày 14/01/202108:30 ngày 14/01/2021Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD4314H2Khu 33 – Vùng 4 HQ08:00 ngày 14/01/202108:30 ngày 14/01/2021Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD4315H2Trạm cầu cảng tàu ngầm08:00 ngày 14/01/202108:30 ngày 14/01/2021Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD43169HT.169H (PIDI)08:00 ngày 14/01/202108:30 ngày 14/01/2021Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD43196HXưởng K33 – Phòng KT – BTL V408:00 ngày 14/01/202108:30 ngày 14/01/2021Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD4333H2T.33H2 – (07)08:00 ngày 14/01/202108:30 ngày 14/01/2021Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD43499BHộ KD Võ Thị Thu đào08:00 ngày 14/01/202108:30 ngày 14/01/2021Đã duyệt
Đang tải...