Bún bò vỉa hè Trần Bình Trọng

323

Bún bò vỉa hè Trần Bình Trọng
Địa chỉ: 30 Trần Bình Trọng (khúc giao Bạch Đằng)
Giờ bán: 11h30 đến khi hết.

Đang tải...